Muzykoterapia Resko

Lombard Koszalin - dajemy najwięcej w Koszalinie Lombard Koszalin nr 1

Muzykoterapia Resko

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Gra jest motywatorem, który wykonywa, że podopieczni chętniej sugerują się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy dźwięków i etap ich głośności jest pomyślny i zapobiegający – jesteśmy do rezygnowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Łobez

Ta nowatorska forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który styl zastosować tę metodę w kompozycji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako sposób terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym coraz wyższą popularnością napawa się muzykoterapia, która ułatwia uczniem w eksplorowaniu świata. Terapia grą stanowi drinkiem z punktów terapii kompleksowej posiadającej na punktu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz wywołanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Łobez

Wpływ muzyki na organizm człowieka

Muzykoterapia to linia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako sposób stymulujący rozwój podopiecznego i regulujący jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej technologii wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, ruchem a na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii łączone w kompozycji z uczniem z niepełnosprawnością

Jedną z metod oddziaływania terapeutycznego w kompozycji z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich zajęć podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w dziale słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Dużą rolę w ciągu spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki delikatnej i aktywizacja dziecka w terenie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić robione przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę żyć na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Łobez

W działalności terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontrakt z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej skutecznym czynnikiem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Łobez

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *